ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் மேலும் கொரியர் வழியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். Cell :8870974887 GOVINDANE vs2008w7@gmail.com Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு
ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு
2 ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு லக்னாதிபதி சுக்கிரன் அவன் தான் யோக காரகன். அதோடு கேந்திரத்திற்கு திரிகோணத்திற்கும் அதிபதியான சனிபகவானும் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளி வழங்கும் யோக காரகனாவான். சுக்கிரனின் ஆதிக்கத்தில் ரிஷபத்தில் பிறந்த நீங்கள் சுபாவத்தில் கபடமற்றவர்கள். இனிய பேச்சும். மென்மையான சுபாவமும். அமைதியான போக்கும் உடையவர்கள். உங்கள்

Astrology Software Community Edition

USB KEY & PASSWORD இல்லை
1 திருமண பொருத்தம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
2 ஜாதகம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
3 ஜாமக்கோள் ஆருடம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
4 சந்திர நாடி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
5 பிருகு நாடி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
6 மருத்துவ ஜோதிடம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
7 கர்மா பரிகாரம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
8 தாம்பூல பிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
9 கேபி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
10 சோழிய பிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
11 தேவபிரசன்னம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
12 எண் கணிதம் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
13 பெயர் பட்டியல் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
14 ஜெம்ஸ் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
15 பட்சி பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
16 டாரட் பிரிண்ட் மாடல் பார்க்க Click Here Rs. 1100     Pay Online
17 திதி Filnder Rs. 1100     Pay Online
18 பெயர் உச்சரிப்பு பலம் Rs. 1100     Pay Online
19 ஹீப்ரு எண் கணிதம்-2008 edition Rs. 1100     Pay Online
20 ஜோதிட அகராதி Rs. 1100     Pay Online
21 வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம் -18 பகுதிகள் FREE
ருது ஜாதகம் சாப்ட்வேர தேவை எனில் Rs.1500 - Fixed Price Software     Pay Online
திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -1 Rs.2500 Fixed Price Software     Pay Online
திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -2 Rs.6500 Fixed Price Software     Pay Online


State Bank Of India
Name of the Account : GOVINDANE . R
A/C NUMBER : 20393570993
IFSC Code : SBIN0016854
Micr Code : 605002115
Branch Code : 16854
Branch: VILLIYANUR-PONDICHERRY
SWIFT Code : SBININBB228

Pay Online

தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Astrology Professional Software USB KEY & PASSWORD பாதுகப்பு 100% உண்டு

Astrology Professional Software -I Rs.12,000 Fixed Price Software     Pay Online
Astrology Professional Software -II Rs.22,000 Fixed Price Software     Pay Online
Astrology Professional Software -III Rs.35,000 Fixed Price Software     Pay Online
Astrology Professional Software -IV Rs.44,000 Fixed Price Software     Pay Onlineஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
    Pay Online
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric : பிறந்த மாநிலம் State: பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode : பிறந்த ஊர் City: Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :

    Pay Online

ஜோதிடம் கற்க ஜோதிட சாப்ட்வேர் கிடைக்கம். Call 887974887 கோவிந்தன் or vs2008w7@gmail.com

    Pay Online


கிருஷ்ணமூர்த்தி அயனாம்சம் KP Straight Line (Adjusted) முறைப்படி கோச்சாரம் - புதுச்சேரி அட்சாம்சம் தீர்க்காம்சம் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது

1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசைCommunity Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு 6/20/2021 9:05:04 PM

திருமண பொருத்தம், ஜாதகம், ஜாமக்கோள் ஆருடம் , சந்திர நாடி, பிருகு நாடி, மருத்துவ ஜோதிடம், கர்மா பரிகாரம், தாம்பூல பிரசன்னம், கேபி, சோழிய பிரசன்னம், தேவபிரசன்னம், எண் கணிதம், பெயர் பட்டியல், ஜெம்ஸ், பட்சி, டாரட், திருமண தகவல்க்கான சாப்ட்வேர், குரு நாடி, சனி நாடி, லால்கித்தாப், ஜோதிட பழக சாப்ட்வேர், அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து, பஞ்சாங்கம், முகூர்த்தம், பரிகாரம், ஜோதிட கல்வி, சோதிடம், படிக்க....ASTROLOGY JOTHISHAN, ...