ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் GOVINDANE Cell: 8870974887 WhatsApp : 8637692353 Email id : vs2008w7@gmail.com

உதயத்தில் இருந்து ஆரூடம் 2-ஆம் இடத்தில் உள்ளதால் எதிர்காலம் (அ) வரக்கூடயவை பற்றிய கேள்வி :-பணவரவு பற்றிய கேள்வி கேட்பார், கண்ணை பற்றி கேட்பார், வாக்கு, புதியன வருதல்.( மனைவியாக. குழந்தையாக ) புதிய நபர் வருகை பற்றி கேட்பார். ஷேர் மார்க்கெட். இளைய சகோதரத்தின் இடமாற்றம். குழந்தையின் தொழில் வெற்றி. தந்தையின் நோய். காலணிகள். கண். பண இருப்பு விலை மதிப்புமிக்க பொருள், தனக்கு குடும்பம் அமையவில்லையே போதிய வருமானம் இல்லாதது பற்றிகேட்பார். வரவேண்டிய பணம் எப்போது கிடைக்கும் என்று கேட்பார்.கோச்சார சர்வாஷ்டக வர்க்கம் மற்றும் ஷட்பலம்

விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில்

சனி கஷ்ட பலம் சுக்ரன் கஷ்ட பலம் குரு கஷ்ட பலம் புதன் கஷ்ட பலம் செவ்வாய் கஷ்ட பலம் சந்திரன் கஷ்ட பலம் சூரியன் கஷ்ட பலம் சனி இஷ்ட பலம் சுக்ரன் இஷ்ட பலம் குரு இஷ்ட பலம் புதன் இஷ்ட பலம் செவ்வாய் இஷ்ட பலம் சந்திரன் இஷ்ட பலம் சூரியன் இஷ்ட பலம்

சனி கஷ்ட  ஷட் பலம் சுக்ரன் கஷ்ட ஷட் பலம் குரு கஷ்ட ஷட் பலம் புதன் கஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் கஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் கஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் கஷ்ட ஷட் பலம் சனி இஷ்ட ஷட் பலம் சுக்ரன் இஷ்ட ஷட் பலம் குரு இஷ்ட ஷட் பலம் புதன் இஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் இஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் இஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் இஷ்ட ஷட் பலம்03/02/2023 06:50:13 AM இந்த தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமீட்
தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமிடுமொத்த எண்நிகர் எண்
111
73101
61299
9647268
54225189
322023123

எடுத்துக்காட்டு - எதிரிடை நட்சத்திரம்
கிரகம்நட்சத்திரம்எதிரிடை நட்சத்திரங்கள்
சூரிதிருவோணம்உத்ரட்டாதி, அசுவினி, பரணி, ரோகிணி, திருவாதிரை, பூசம், ஆயில்யம், உத்திரம், சுவாதி, விசாகம், அனுஷம், உத்ராடம்
சந்புனர்பூசம்ஆயில்யம், பூரம், அஸ்தம், சித்திரை, கேட்டை, சதையம், கார்த்திகை
செவ்ரோகிணிதிருவாதிரை, மகம், அஸ்தம், கேட்டை, சதையம்
புதபூராடம்கார்த்திகை, அஸ்தம், சித்திரை
குருஉத்ரட்டாதிமிருகசீருஷம், புனர்பூசம், பூராடம்
சுக்சதையம்விசாகம், கேட்டை, பூராடம்
சனிஅவிட்டம்ரேவதி, அசுவினி, கார்த்திகை, மிருகசீருஷம், திருவாதிரை, சுவாதி, உத்ராடம்
ராகுபரணிஉத்ராடம், அவிட்டம்
கேதுசுவாதிபுனர்பூசம், ஆயில்யம்

எடுத்துக்காட்டு சாதகதாரை நட்சத்திரங்கள்
கிரகம்நட்சத்திரம் சாதகதாரையில் நட்சத்திரங்கள்
சூரிதிருவோணம்பூருட்டாதி, ரேவதி, மிருகசீருஷம், சித்திரை, கேட்டை, பூராடம்
சந்புனர்பூசம்பூசம், உத்திரம், உத்ராடம், அசுவினி, மிருகசீருஷம்
செவ்ரோகிணிபுனர்பூசம், ஆயில்யம், பூரம், அவிட்டம், பூருட்டாதி
புதபூராடம்உத்ராடம், பூருட்டாதி, ரேவதி, உத்திரம், விசாகம்
குருஉத்ரட்டாதிபரணி, திருவாதிரை, ஆயில்யம், கேட்டை, பூராடம்
சுக்சதையம்பூருட்டாதி, ரேவதி, பரணி, ரோகிணி, பூரம்
சனிஅவிட்டம்உத்ரட்டாதி, பூசம், மகம், அனுஷம், மூலம்
ராகுபரணிபுனர்பூசம், ஆயில்யம், உத்திரம், விசாகம், பூருட்டாதி
கேதுசுவாதிபூராடம், திருவோணம், பூருட்டாதி, பரணி, பூரம்


பிருகு நாடி

FREE astro Download App For Androidஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு :பிறந்த மாவட்டம் Distric :பிறந்த மாநிலம் State:பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode :பிறந்த ஊர் City:Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :


ஜோதிடம் கற்க ஜோதிட சாப்ட்வேர் கிடைக்கும். WhatsApp : 8637692353 and Cell : 8870974887 கோவிந்தன் WhatsApp : 8637692353Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு 2/3/2023 1:20:13 AM