ஜோதிட சாப்ட்வேர்கள் Email Online வழியாக 30 நிமிடங்களில் கிடைக்கும் GOVINDANE Cell: 8870974887 / 6385868847 WhatsApp Number : 8825700186 Email id : vs2008w7@gmail.com
2022 புதிய ஜோதிட சாப்ட்வேர் V.22.1.0.2 மேலும் விபரங்களுக்கு பார்க்க CLICK HERE
1    2    3    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28 .... நூற்றுக்கணக்கில் மாடல்கள் Hundreds of Model PDF file at 146 KB Size. WhatsApp Easy and Quick Share JATHAKAM Pdf

உதயத்தில் இருந்து ஆரூடம் 11-ஆம் இடத்தில் உள்ளதால் எதிர்காலம் (அ) வரக்கூடயவை பற்றிய கேள்வி :-லாபம் எப்போது கிடைக்கும் என்று கேட்பார்.மூத்த சகோதரம். லாபம் பற்றிக்கேட்பார். எதிர்பார்த்தது நன்மையில் முடிதல்பற்றிக்கேட்பார். நண்பர்கள். ஆசைகள் முழுமையாக எதிர்பார்ப்பின்றி தரும் இடம். ஆலோசகம். உதவி கிடைக்குமிடம் பற்றிக்கேட்பார். எல்லாவற்றிற்கும் வெற்றி. மருமகன். மருமகள். நீர்ப் பாசன வசதியுள்ள விவசாய நிலங்கள். அரசு வகை கூட்டுக் குழுக்கள் (சட்ட சபை. ஊராட்சி. நகராட்சி. நிரந்தர நட்பு. திட்டங்கள். வரவேண்டிய பணம் எப்போது கிடைக்கும் என்று கேட்பார்.



கோச்சார சர்வாஷ்டக வர்க்கம் மற்றும் ஷட்பலம்

விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில் விளக்கங்கள் விரைவில்

சனி கஷ்ட பலம் சுக்ரன் கஷ்ட பலம் குரு கஷ்ட பலம் புதன் கஷ்ட பலம் செவ்வாய் கஷ்ட பலம் சந்திரன் கஷ்ட பலம் சூரியன் கஷ்ட பலம் சனி இஷ்ட பலம் சுக்ரன் இஷ்ட பலம் குரு இஷ்ட பலம் புதன் இஷ்ட பலம் செவ்வாய் இஷ்ட பலம் சந்திரன் இஷ்ட பலம் சூரியன் இஷ்ட பலம்

சனி கஷ்ட  ஷட் பலம் சுக்ரன் கஷ்ட ஷட் பலம் குரு கஷ்ட ஷட் பலம் புதன் கஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் கஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் கஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் கஷ்ட ஷட் பலம் சனி இஷ்ட ஷட் பலம் சுக்ரன் இஷ்ட ஷட் பலம் குரு இஷ்ட ஷட் பலம் புதன் இஷ்ட ஷட் பலம் செவ்வாய் இஷ்ட ஷட் பலம் சந்திரன் இஷ்ட ஷட் பலம் சூரியன் இஷ்ட ஷட் பலம்



16/01/2022 04:29:47 PM இந்த தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமீட்
தேதிக்கான ஹீப்ரு பிரமிடுமொத்த எண்நிகர் எண்
777
97167
361101
6691224
51546213
773224257
1612022145

எடுத்துக்காட்டு - எதிரிடை நட்சத்திரம்
கிரகம்நட்சத்திரம்எதிரிடை நட்சத்திரங்கள்
சூரிஉத்ராடம்பூருட்டாதி, ரேவதி, அசுவினி, கார்த்திகை, மிருகசீருஷம், புனர்பூசம், பூசம், பூரம், சித்திரை, சுவாதி, விசாகம், பூராடம்
சந்திருவாதிரைபூசம், மகம், உத்திரம், அஸ்தம், அனுஷம், அவிட்டம், பரணி
செவ்கேட்டைபூராடம், சதையம், ரேவதி, மிருகசீருஷம், பூரம்
புததிருவோணம்மிருகசீருஷம், சுவாதி, விசாகம்
குருசதையம்கார்த்திகை, மிருகசீருஷம், கேட்டை
சுக்பூராடம்உத்திரம், சித்திரை, விசாகம்
சனிதிருவோணம்உத்ரட்டாதி, ரேவதி, பரணி, ரோகிணி, மிருகசீருஷம், சித்திரை, பூராடம்
ராகுகார்த்திகைதிருவோணம், சதையம்
கேதுஅனுஷம்ஆயில்யம், பூரம்

எடுத்துக்காட்டு சாதகதாரை நட்சத்திரங்கள்
கிரகம்நட்சத்திரம் சாதகதாரையில் நட்சத்திரங்கள்
சூரிஉத்ராடம்சதையம், உத்ரட்டாதி, ரோகிணி, அஸ்தம், அனுஷம், மூலம்
சந்திருவாதிரைபுனர்பூசம், பூரம், பூராடம், ரேவதி, ரோகிணி
செவ்கேட்டைஉத்ராடம், அவிட்டம், பூருட்டாதி, மகம், உத்திரம்
புததிருவோணம்அவிட்டம், ரேவதி, பரணி, சித்திரை, கேட்டை
குருசதையம்ரேவதி, ரோகிணி, புனர்பூசம், விசாகம், கேட்டை
சுக்பூராடம்உத்ராடம், அவிட்டம், பூருட்டாதி, ரேவதி, புனர்பூசம்
சனிதிருவோணம்பூருட்டாதி, புனர்பூசம், ஆயில்யம், விசாகம், கேட்டை
ராகுகார்த்திகைபூசம், மகம், அஸ்தம், அனுஷம், உத்ரட்டாதி
கேதுஅனுஷம்திருவோணம், சதையம், ரேவதி, ரோகிணி, அஸ்தம்


பிருகு நாடி




ஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு :பிறந்த மாவட்டம் Distric :பிறந்த மாநிலம் State:பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode :பிறந்த ஊர் City:Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :


ஜோதிடம் கற்க ஜோதிட சாப்ட்வேர் கிடைக்கம். Call 6385868847கோவிந்தன் or vs2008w7@gmail.com



Community Edition 1 சாப்ட்வேர்-> Rs1100, 2 சாப்ட்வேர்-> Rs.2100, 16 சாப்ட்வேர்-> Rs.5100, 33 சாப்ட்வேர்-> Rs.11,000 USB KEY & PASSWORD இல்லை - Astrology Software Professional edition தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000 USB KEY உண்டு 1/16/2022 10:59:49 AM