திருமண பொருத்தம் , ஜாதகம் கணிக்க, ஜாமக்கோள் ஆருடம், சந்திர நாடி, பிருகு நாடி, மருத்துவ ஜோதிடம், கர்மா பரிகாரம், தாம்பூல பிரசன்னம், கேபி, சோழிய பிரசன்னம், தேவபிரசன்னம், எண் கணிதம், பெயர் பட்டியல், ஜெம்ஸ், பட்சி, டாரட், ஜோதிட அகராதி, திதி Filnder, பெயர் உச்சரிப்பு பலம், ஹீப்ரு எண் கணிதம், வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம், ருது ஜாதகம் , திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -1, திருமண தகவல் மையம் சாப்ட்வேர் -2
FULL பலவகை பட்ட COLOR PRINT தொழில்முறை ஜோதிட சாப்ட்வேர் அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து, பஞ்சாங்கம், முகூர்த்தம், பரிகாரம், திருமணம், எண் கணிதம், பெயர் பட்டியல், ஜெம்ஸ், பட்சி, நாடி... GOVINDANE Cell :08870974887 vs2008w7@gmail.com
KEY உள்ள ஜோதிட சாப்ட்வேர் + KEY இல்லா ஜோதிட சாப்ட்வேர் தேவைக்கு VS2008W7@GMAIL.COM
மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு
உங்களுடைய லக்னம் மேஷம். லக்னாதிபதி செவ்வாய் உங்கள் ஜாதகத்திற்கு மிகச் சிறந்த யோக காரகனாவான். மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் சாதாரணமாகவே சிறிது கர்வமும் அகம்பாவமும் உடையவர்கள்தான். அங்காரகன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் என்பதால் கொஞ்சம் சூடானவர்கள். சுய சுதந்திரத்தை அதிகமாகவே விரும்புவர்கள். மிகவும் சுறு சுறுப்பாக இயங்குபவர்கள். எதையாவது சாதிக்

<

ஜாதக ராசி நவாம்சம் கோச்சரம் பலன்
ஜாதகர் பெயர் :
பாலினம் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Longitude
Latitude பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric : பிறந்த மாநிலம் State: பிறந்த மாநில குறியீடு StateCode : பிறந்த ஊர் City: Longitude Latitude

திருமண பொருத்தம் பார்க்க ஜாதக பொருத்தம் விவாக பொருத்தம்
ஆண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க
பெண் பிறப்பு விபரம் இங்கே பதிவு செய்க

ஜாதகர் பெயர் :
ஆண் பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District Latitudegovi அட்சரேகை நிலநடுக்கக் கோட்டுக்கு வடக்கே தெற்கே உள்ள தொலைவு : Longitudegovi தீர்க்கரேகை:


ஜாதகர் பெயர் :
பிறந்த தேதி
பிறந்த நேரம்
பிறந்த நாடு
பிறந்த ஊர்
www.psssrf.org.in Server
State District பிறந்த நாடு : பிறந்த மாவட்டம் Distric :
கிருஷ்ணமூர்த்தி அயனாம்சம் KP Straight Line (Adjusted) முறைப்படி கோச்சாரம் - புதுச்சேரி அட்சாம்சம் தீர்க்காம்சம் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது

1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசை

திருமண பொருத்தம், ஜாதகம், ஜாமக்கோள் ஆருடம் , சந்திர நாடி, பிருகு நாடி, மருத்துவ ஜோதிடம், கர்மா பரிகாரம், தாம்பூல பிரசன்னம், கேபி, சோழிய பிரசன்னம், தேவபிரசன்னம், எண் கணிதம், பெயர் பட்டியல், ஜெம்ஸ், பட்சி, டாரட், திருமண தகவல்க்கான சாப்ட்வேர், குரு நாடி, சனி நாடி, லால்கித்தாப், ஜோதிட பழக சாப்ட்வேர், அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து, பஞ்சாங்கம், முகூர்த்தம், பரிகாரம், ஜோதிட கல்வி, சோதிடம், படிக்க....ASTROLOGY JOTHISHAN, ...